Stocks-TASK-TaskUs Inc.

TASK TaskUs Inc.

14.59 -0.00 (-0.01%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var TaskUs Inc.s intäkter increased med 4.35% och uppgick till 242.22M. Nettoinkomsten increased med 193.42% till 15.74M. Nettotillgångarna increased med 4.76% till 455.61M och VPA increased från 0.05 till 0.16.
TASKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
35.81%
Nettovinstmarginal
3.29%
Rörelsemarginal
9.30%
Avkastning på investeringar
2.06%