Stocks-TEAM-Atlassian Corp PLC A

TEAM Atlassian Corp PLC A

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Atlassian Corp PLC As intäkter increased med 26.11% och uppgick till 3.53B. Nettoinkomsten increased med 20.74% till -486.76M. Nettotillgångarna increased med 95.07% till 654.67M och VPA increased från -2.42 till -1.90.
TEAMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
81.75%
Nettovinstmarginal
-28.69%
Rörelsemarginal
-4.21%
Avkastning på investeringar
-71.50%