Stocks-THO-Thor Industries Inc

THO Thor Industries Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/7/2023: Thor Industries Incs intäkter decreased med 31.82% och uppgick till 11.12B. Nettoinkomsten decreased med 67.12% till 374.24M. Nettotillgångarna increased med 10.63% till 3.98B och VPA decreased från 20.59 till 6.95.
THOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
14.04%
Nettovinstmarginal
4.02%
Rörelsemarginal
4.59%
Avkastning på investeringar
10.32%