Stocks-TLS.ASX-Telstra Group Ltd

TLS.ASX Telstra Group Ltd

3.974 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Telstra Group Ltds intäkter increased med 6.70% och uppgick till 22.70B. Nettoinkomsten increased med 13.07% till 2.05B. Nettotillgångarna increased med 5.81% till 17.82B och VPA increased från 0.14 till 0.17.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar