Stocks-TLW.L-Tullow Oil

TLW.L Tullow Oil

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Tullow Oils intäkter increased med 56.37% och uppgick till 1.45B. Nettoinkomsten increased med 167.93% till 39.86M. Nettotillgångarna decreased med 11.00% till -381.99M och VPA increased från -0.04 till 0.03.
TLW.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
52.02%
Nettovinstmarginal
-51.15%
Rörelsemarginal
50.21%
Avkastning på investeringar
-51.21%