Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Temple Bar Investment Trust PLCs intäkter decreased med 104.73% och uppgick till -7.78M. Nettoinkomsten decreased med 110.19% till -15.97M. Nettotillgångarna decreased med 8.87% till 726.35M och VPA decreased från 2.35 till -0.05.
TMPL.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
99.04%
Nettovinstmarginal
-211.60%
Rörelsemarginal
97.53%
Avkastning på investeringar
-5.14%