Stocks-TNDM-Tandem Diabetes Care Inc

TNDM Tandem Diabetes Care Inc

24.17 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Tandem Diabetes Care Incs intäkter increased med 14.00% och uppgick till 801.22M. Nettoinkomsten decreased med 707.70% till -94.59M. Nettotillgångarna increased med 1.58% till 439.95M och VPA decreased från 0.24 till -1.47.
TNDMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
50.55%
Nettovinstmarginal
-5.83%
Rörelsemarginal
-17.78%
Avkastning på investeringar
-6.70%