Stocks-TREE-LendingTree Inc

TREE LendingTree Inc

20.91 1.29 (6.57%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: LendingTree Incs intäkter decreased med 10.33% och uppgick till 985.04M. Nettoinkomsten decreased med 356.97% till -187.94M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 5.05 till -14.69.
TREEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
90.11%
Nettovinstmarginal
0.59%
Rörelsemarginal
0.25%
Avkastning på investeringar
2.43%