Stocks-TREX-Trex Co Inc

TREX Trex Co Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Trex Co Incs intäkter decreased med 7.60% och uppgick till 1.11B. Nettoinkomsten decreased med 11.55% till 184.63M. Nettotillgångarna decreased med 28.51% till 518.35M och VPA decreased från 1.80 till 1.65.
TREXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
40.99%
Nettovinstmarginal
18.37%
Rörelsemarginal
25.49%
Avkastning på investeringar
30.04%