Stocks-TSCO-Tractor Supply Co

TSCO Tractor Supply Co

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Tractor Supply Cos intäkter increased med 2.47% och uppgick till 14.56B. Nettoinkomsten increased med 1.70% till 1.11B. Nettotillgångarna increased med 5.26% till 2.15B och VPA increased från 9.71 till 10.09.
TSCOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
33.22%
Nettovinstmarginal
7.38%
Rörelsemarginal
10.16%
Avkastning på investeringar
16.20%