Stocks-TSEM-Tower Semiconductor Ltd

TSEM Tower Semiconductor Ltd

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Tower Semiconductor Ltds intäkter increased med 11.24% och uppgick till 1.68B. Nettoinkomsten increased med 72.95% till 266.47M. Nettotillgångarna increased med 16.91% till 1.89B och VPA increased från 1.37 till 2.39.
TSEMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
26.71%
Nettovinstmarginal
9.88%
Rörelsemarginal
16.36%
Avkastning på investeringar
7.76%