Stocks-TWEKA.NV-TKH Group

TWEKA.NV TKH Group

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: TKH Groups intäkter increased med 19.22% och uppgick till 1.82B. Nettoinkomsten increased med 44.00% till 137.13M. Nettotillgångarna increased med 9.00% till 786.94M och VPA increased från 2.30 till 3.33.
TWEKA.NVs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
18.04%
Nettovinstmarginal
5.53%
Rörelsemarginal
9.90%
Avkastning på investeringar
7.56%