Stocks-TWLO-Twilio Inc A

TWLO Twilio Inc A

69.12 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Twilio Inc As intäkter increased med 34.64% och uppgick till 3.83B. Nettoinkomsten decreased med 32.24% till -1.26B. Nettotillgångarna decreased med 4.28% till 10.56B och VPA decreased från -5.45 till -6.86.
TWLOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
46.89%
Nettovinstmarginal
-30.30%
Rörelsemarginal
-13.09%
Avkastning på investeringar
-7.55%