Stocks-U-Unity Software Inc.

U Unity Software Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Unity Software Inc.s intäkter increased med 25.26% och uppgick till 1.39B. Nettoinkomsten decreased med 72.64% till -919.49M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 3.75B och VPA decreased från N/A till -2.97.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar