Stocks-UBXN.ZU-u-blox Holding AG

UBXN.ZU u-blox Holding AG

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: u-blox Holding AGs intäkter increased med 50.67% och uppgick till 623.85M. Nettoinkomsten increased med 563.01% till 101.77M. Nettotillgångarna increased med 36.42% till 412.00M och VPA increased från 2.21 till 14.34.
UBXN.ZUs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
48.13%
Nettovinstmarginal
1.01%
Rörelsemarginal
18.76%
Avkastning på investeringar
3.07%