Stocks-UCG.MI-UniCredit Commercial Bank

UCG.MI UniCredit Commercial Bank

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: UniCredit Commercial Banks intäkter decreased med NaN och uppgick till N/A. Nettoinkomsten increased med 47.34% till 9.53B. Nettotillgångarna increased med 1.17% till 64.24B och VPA decreased från N/A till N/A.
UCG.MIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
6.60%
Rörelsemarginal
44.85%
Avkastning på investeringar
0.61%