Stocks-UDMY-Udemy Inc

UDMY Udemy Inc

9.96 0.02 (0.15%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Udemy Incs intäkter increased med 21.41% och uppgick till 629.10M. Nettoinkomsten decreased med 98.48% till -153.88M. Nettotillgångarna decreased med 11.82% till 345.86M och VPA increased från -1.41 till -1.09.
UDMYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
56.26%
Nettovinstmarginal
-20.81%
Rörelsemarginal
-23.85%
Avkastning på investeringar
-135.95%