Stocks-UHS-Universal Health Services Inc

UHS Universal Health Services Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Universal Health Services Incs intäkter increased med 5.99% och uppgick till 13.40B. Nettoinkomsten decreased med 33.42% till 656.23M. Nettotillgångarna decreased med 3.68% till 5.97B och VPA decreased från 11.82 till 9.14.
UHSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
7.88%
Nettovinstmarginal
7.04%
Rörelsemarginal
7.88%
Avkastning på investeringar
8.30%