Stocks-UNIT-Uniti Group Inc

UNIT Uniti Group Inc

5.09 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Uniti Group Incs intäkter increased med 2.57% och uppgick till 1.13B. Nettoinkomsten decreased med 135.57% till -43.99M. Nettotillgångarna decreased med 7.45% till -2.27B och VPA decreased från 0.51 till -0.04.
UNITs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
54.83%
Nettovinstmarginal
-14.35%
Rörelsemarginal
46.78%
Avkastning på investeringar
-5.27%