ETFUnited States Oil FundUSO

USO

United States Oil Fund

76.20 1.16 (1.54%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
76.20
K
76.38
(right-click to deleteright-click to manage)
USO
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.