Stocks-UTHR-United Therapeutics Corp

UTHR United Therapeutics Corp

214.95 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: United Therapeutics Corps intäkter increased med 14.88% och uppgick till 1.94B. Nettoinkomsten increased med 52.86% till 727.30M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från N/A till 15.00.
UTHRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
88.87%
Nettovinstmarginal
23.32%
Rörelsemarginal
49.92%
Avkastning på investeringar
8.04%