Stocks-VC-Visteon Corp

VC Visteon Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Visteon Corps intäkter increased med 35.45% och uppgick till 3.76B. Nettoinkomsten increased med 160.00% till 130.00M. Nettotillgångarna increased med 25.65% till 774.00M och VPA increased från 1.44 till 4.35.
VCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
11.82%
Nettovinstmarginal
1.25%
Rörelsemarginal
6.60%
Avkastning på investeringar
4.08%