Stocks-VEEV-Veeva Systems Inc A

VEEV Veeva Systems Inc A

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Veeva Systems Inc As intäkter increased med 16.44% och uppgick till 2.16B. Nettoinkomsten increased med 14.11% till 487.71M. Nettotillgångarna increased med 27.63% till 3.72B och VPA increased från 2.63 till 3.00.
VEEVs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
70.77%
Nettovinstmarginal
24.73%
Rörelsemarginal
17.55%
Avkastning på investeringar
15.35%