Stocks-VISL-Vislink Technologies Inc

VISL Vislink Technologies Inc

0.3950 0.0100 (2.60%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 30/9/2022 var Vislink Technologies Incs intäkter increased med 5.30% och uppgick till 7.11M. Nettoinkomsten decreased med 8.47% till -2.74M. Nettotillgångarna decreased med 6.15% till 48.04M och VPA decreased från -0.05 till -0.06.
VISLs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
46.04%
Nettovinstmarginal
-56.60%
Rörelsemarginal
-39.52%
Avkastning på investeringar
-110.67%