Stocks-VRSN-Verisign

VRSN Verisign

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Verisigns intäkter increased med 7.33% och uppgick till 1.42B. Nettoinkomsten decreased med 14.15% till 673.80M. Nettotillgångarna decreased med 23.93% till -1.56B och VPA decreased från 7.00 till 6.24.
VRSNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
86.55%
Nettovinstmarginal
55.13%
Rörelsemarginal
66.79%
Avkastning på investeringar
212.27%