StocksVTEXVTEX

VTEX

VTEX

7.84 0.13 (1.72%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
7.84
K
7.95
(right-click to deleteright-click to manage)
VTEX
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.