Stocks-WEC-WEC Energy Group

WEC WEC Energy Group

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: WEC Energy Groups intäkter decreased med 7.34% och uppgick till 8.89B. Nettoinkomsten decreased med 5.53% till 1.33B. Nettotillgångarna increased med 3.92% till 12.07B och VPA decreased från 4.45 till 4.22.
WECs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.21%
Nettovinstmarginal
15.39%
Rörelsemarginal
23.17%
Avkastning på investeringar
5.25%