Stocks-WM-Waste Management Inc

WM Waste Management Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Waste Management Incs intäkter increased med 9.85% och uppgick till 19.70B. Nettoinkomsten increased med 23.28% till 2.24B. Nettotillgångarna decreased med 3.68% till 6.86B och VPA increased från 4.29 till 5.39.
WMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
27.31%
Nettovinstmarginal
10.53%
Rörelsemarginal
17.88%
Avkastning på investeringar
8.58%