Stocks-WMB-Williams Companies Inc

WMB Williams Companies Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Williams Companies Incs intäkter increased med 3.18% och uppgick till 10.97B. Nettoinkomsten increased med 35.53% till 2.12B. Nettotillgångarna decreased med 0.40% till 14.05B och VPA increased från 1.24 till 1.67.
WMBs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
37.89%
Nettovinstmarginal
11.42%
Rörelsemarginal
31.77%
Avkastning på investeringar
3.47%