Stocks-WMT-Walmart Inc.

WMT Walmart Inc.

169.81 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Walmart Inc.s intäkter increased med 6.73% och uppgick till 611.29B. Nettoinkomsten decreased med 19.00% till 11.29B. Nettotillgångarna decreased med 8.60% till 83.99B och VPA decreased från 4.87 till 4.27.
WMTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
24.27%
Nettovinstmarginal
2.39%
Rörelsemarginal
3.96%
Avkastning på investeringar
9.90%