Stocks-WPC-WP Carey Inc

WPC WP Carey Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: WP Carey Incs intäkter increased med 11.08% och uppgick till 1.48B. Nettoinkomsten increased med 45.93% till 598.48M. Nettotillgångarna increased med 18.79% till 9.01B och VPA increased från 2.24 till 2.99.
WPCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
53.71%
Nettovinstmarginal
33.43%
Rörelsemarginal
49.28%
Avkastning på investeringar
2.99%