Stocks-WTI-W&T Offshore Inc

WTI W&T Offshore Inc

4.57 -0.13 (-2.77%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var W&T Offshore Incs intäkter decreased med 28.81% och uppgick till 189.70M. Nettoinkomsten decreased med 30.31% till 45.62M. Nettotillgångarna increased med 113.88% till 7.63M och VPA decreased från 0.45 till 0.31.
WTIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
57.31%
Nettovinstmarginal
16.64%
Rörelsemarginal
49.30%
Avkastning på investeringar
54.20%