Stocks-XELA-Exela Technologies Inc

XELA Exela Technologies Inc

0.0460 -0.0010 (-2.13%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 30/9/2022 var Exela Technologies Incs intäkter decreased med 1.02% och uppgick till 264.04M. Nettoinkomsten decreased med 7.68% till -85.28M. Nettotillgångarna decreased med 2.94% till -647.56M och VPA increased från -64.40 till -1.38.
XELAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
12.42%
Nettovinstmarginal
-17.33%
Rörelsemarginal
-1.13%
Avkastning på investeringar
-35.14%