Stocks-XXII-22nd Century Group Inc.

XXII 22nd Century Group Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: 22nd Century Group Inc.s intäkter increased med 100.69% och uppgick till 62.11M. Nettoinkomsten decreased med 83.39% till -59.80M. Nettotillgångarna increased med 45.25% till 95.98M och VPA decreased från -0.21 till -0.31.
XXIIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-9.90%
Nettovinstmarginal
-93.64%
Rörelsemarginal
-81.06%
Avkastning på investeringar
-48.62%