Stocks-ZTO-ZTO Express Cayman Inc-ADR

ZTO ZTO Express Cayman Inc-ADR

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: ZTO Express Cayman Inc-ADRs intäkter increased med 11.44% och uppgick till 5.25B. Nettoinkomsten increased med 35.66% till 988.90M. Nettotillgångarna increased med 2.07% till 7.84B och VPA increased från 0.90 till 1.24.
ZTOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
30.39%
Nettovinstmarginal
19.41%
Rörelsemarginal
24.33%
Avkastning på investeringar
11.00%