Stocks-00268.HK-Kingdee International Software

00268.HK Kingdee International Software

8.07 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Kingdee International Softwares inntekter increased per 12.47% og utgjorde 5.66B. Nettoinntekt decreased per 29.01% til -526.09M. Netto aktiva decreased per 12.87% til 8.32B og EPS decreased fra -0.11 til -0.13.
00268.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
53.99%
Netto fortjenestemargin
-3.51%
Driftsmargin
-13.04%
Avkastning
-1.73%