Forklaring av eToros kopisystemer

eToros sosiale funksjoner er det som gjør plattformen vårt unik blant tradingløsninger på nettet. Både CopyTrader™-systemet og Smart Portfolios-investeringsstrategier bygger på eToros brukerbase, som består av over 20 millioner brukere fra 140 land. De er utformet for å hjelpe traderne å utforske nye måter å tjene penger på.

Hvordan virker CopyTrader?

CopyTrader-systemet er en av hovedgrunnene til at plattformen regnes som en av lederne i fintech-revolusjonen. Hovedideen bak CopyTrader er ganske enkel: Velg traderne du vil kopiere, bestem beløpet du ønsker å investere, og kopier alt de gjør automatisk, i sanntid, med bare ett tastetrykk.

Utover grunnkonseptet til copy trading består systemet også av en del flere elementer.

Før vi går i gang, vil vi definere:

 • «Den kopierte traderen» som traderen du investerer i (kopierer)
 • «Kopitraderen» som brukeren som kopierer (dvs. deg selv)

Før du skal kopiere, bør du merke deg følgende:

 • Minstebeløpet å investere i en trader er $ 200.
 • Maksimalt antall tradere du kan kopiere samtidig er 100.
 • Det maksimale beløpet du kan investere i én trader er $ 2 000 000.
 • Minstebeløpet for en kopiert handel er $ 1. Handler under dette beløpet vil ikke bli åpnet.
 • Hvis du lukker en kopiert handel manuelt, vil midlene fra denne posisjonen bli kreditert tilbake til kopisaldoen din (beløpet du har satt av til å kopiere den personen, men som ikke er investert i åpne posisjoner).

CopyTrader – Kopiere alle handler

CopyTrader-system gir kopitradere muligheten til å kopiere alle de nåværende åpne handlene til den kopierte traderen. Kopitradere som velger denne metoden vil få kopiert alle de åpne handlene som traderen de kopierer har åpnet, med følgende vilkår:

 1. De eksisterende åpne posisjonene vil bli åpnet i kopitraderens konto til de markedsprisene som er tilgjengelig når kopieringen utføres (ikke prisene som de opprinnelige handlene ble åpnet med).
 2. Handlene vil ha samme stop-loss (LS) og take profit (TP) som den opprinnelige handelen.
 3. De vil gjenspeile den kopierte traderens fremtidige handlinger, inklusive endringer i SL-er og TP og lukking av handelen, fra det tidspunktet du begynner å kopiere dem. Hvis den kopierte traderen utvider sin SL ved å legge mer midler til en posisjon, vil din SL justeres tilsvarende. Posisjonen din vil imidlertid forbli den samme som det opprinnelige beløpet. Derfor kan du noen ganger oppleve forskjeller mellom den prosentvise fortjenesten på din kopikonto og den kopierte traderens konto.
 4. Du kan lukke en spesifikk kopiert handel uten å lukke kopikontoen.
 5. Hvis den kopierte traderen åpner en posisjon i markeder som er stengt på tidspunktet de kopieres (for eksempel ved markedspause), vil systemet åpne en markedsordre for kopitraderen. Når markedet er åpent, vil ordren utføres og åpne en posisjon til første markedspris.
 6. For å se alle handlene du har kopiert fra en enkelt trader, går du til porteføljen din og klikker på den kopierte traderens navn.

Merk: Alle handlene vil åpnes i kontoen din samtidig. Du vil se dem med et lite tap, som gjenspeiler spreaden mellom kjøpskurs og salgskurs, for å vise deg i sanntid hvor mye penger du vil motta hvis du lukker handelen. Nye handler vil åpnes til samme priser som den kopierte traderen åpner dem med, og realisert egenkapital (saldo + investerte midler) brukes som basis for proporsjonene til kopierte handler. For eksempel vil en handel som åpnes med 10 % av den kopierte traderens realiserte egenkapital, medføre en handel i kopikontoen din på 10 % av den realiserte egenkapitalen i kopiforholdet.

Proporsjonen kan imidlertid endre seg når den kopierte traderen gjør endringer i sin tilgjengelige saldo – hvis den kopierte traderen gjør innskudd eller uttak. Når en av disse hendelsene inntreffer, oppstår det en forandring i den kopierte traderens konto, og du kan merke at handlene har en annen proporsjon enn tidligere. Når den kopierte traderen lukker alle åpne handler, vil forholdet mellom størrelsen på handlene i hans/hennes konto og kopitraderens konto nullstilles (og bli lik igjen).

**Disse vilkårene kan forandres på ethvert tidspunkt, etter eToros skjønn.

CopyTrader – Kopiere kun nye handler

Kopitradere som velger denne metoden vil bare gjenspeile handler som den kopierte traderen åpner etter at kopieringen starter. Følgende vilkår gjelder:

 1. Bare handler som åpnes etter at kopieringen startet vil åpnes i kopitraderens konto.
 2. Nye handler vil åpnes til samme kurs som den kopierte traderen åpner den med.
 3. Proporsjonene til de nye handlene vil bli beregnet ut fra den kopierte traderens realiserte egenkapital (kontoens saldo + investerte midler).
 4. Handlene vil ha samme SL og TP som de opprinnelige handlene.
 5. Alle den kopierte traderens handlinger vil automatisk gjenspeiles i kopitraderens konto, inklusive endringer i SL-er og TP-er og lukking av handelen. Hvis den kopierte traderen utvider sin SL ved å legge mer midler til en posisjon, vil din SL justeres tilsvarende. Posisjonen din vil imidlertid forbli den samme som det opprinnelige beløpet. Derfor kan du noen ganger oppleve forskjeller mellom den prosentvise fortjenesten på din kopikonto og den kopierte traderens konto.
 6. Du vil kan lukke en spesifikk kopiert handel uten å lukke kopikontoen.
 7. For å se alle handlene du har kopiert fra en enkelt trader, går du til porteføljen din og klikker på den kopierte traderens navn.

Merk: Proporsjonen kan endres når den kopierte traderen endrer sin tilgjengelige saldo. Dette kan inntreffe når den kopierte traderen gjør et innskudd eller uttak eller lukker en gammel handel som ble åpnet før du begynte å kopiere traderen (hvis du valgte å ikke kopiere de allerede åpnede handlene). Hvis noen av disse hendelsene inntreffer, kan du få handler som har en annen proporsjon enn tidligere.

**Disse vilkårene kan forandres på ethvert tidspunkt, etter eToros skjønn.

Kopiere Stop-Loss (CSL)

CSL er en funksjon som gjør det mulig for deg å styre kopiporteføljen din effektivt ved å tilby risikostyring på tvers av kopiforhold basert på gevinst/tap-verdier i sanntid. Det er i bunn og grunn et automatisert system for risikokontroll som lar deg sette kontroller for hele kopiforholdet med en dollarverdi.

Systemet vil automatisk sette CSL til 40 % som standard, beregnet ut fra din totale investerte kopiverdi per kopiforhold. Du kan derfor anta at CSL vil trigges når kopiverdien har falt med 40 %. Den vil da avbryte kopiforholdet og returnere gjenværende midler til saldoen din. Du kan manuelt velge en CSL mellom 5 % og 95 %. Verdien på 5 % er et ‘sikkerhetsnett’ som kun skal trigges når nesten alle pengene i et kopiforhold er tapt.

For eksempel: Trader A kopieres av Trader B med $1 000. CSL er satt opp til at 60 % av egenkapitalen skal returneres til kontoen, som i dette tilfellet er $ 600. Når den aktuelle egenkapitalen, inklusive gevinst/tap over alle handler, er redusert til $ 600, lukkes hele kopikontoen, og de gjenværende midlene (60 % av det opprinnelige beløpet) returneres til saldoen til Trader B.

Hva skjer når CSL trigges?

Hvis kopiforholdet har urealiserte tap på 40 % av dine avsatte midler, vil CSL bli trigget, og alle posisjonene i det forholdet vil lukkes. Historikkfanen på plattformen inneholder en «Lukk etter»-kolonne. De lukkede handlene vil merkes som «CSL» i denne kolonnen.


CSL-verdien kan justeres til minst 5 % og maksimalt 95 % som et sikkerhetsnett. Merk at systemet ikke vil la deg velge en så lav CSL-verdi at den kunne trigge lukking av CopyTrader-forholdet umiddelbart.

Eksempel: Anta at du kopierer en trader med $1 000 og akkurat nå taper $ 300. Anta at CSL-verdien er 60 % og at du ønsker å justere CSL-verdien. Du vil ikke kunne velge en verdi på 70 % ($ 300 i dette tilfellet) eller mindre, ettersom dette ville ha trigget umiddelbar lukking av CopyTrader-forholdet og alle handlene som inngår i dette. I dette tilfellet er høyeste CSL du kan velge 65 %.

Husk at CSL-verdien vil endres hvis du endrer kopibeløpet ditt. Hvis du legger til eller fjerner midler fra den kopierte traderen, vil dette trigge en ny beregning av CSL-verdien som en prosentandel av det nye kopibeløpet.

Eksempel: Du kopierer en trader med $ 1 000. Investeringen din i denne traderen har tapt $ 900 av verdien, men du har fortsatt troen på dette kopiforholdet. Når du setter av ytterligere $ 1 000 til den traderen, oppdateres CSL-verdien og beregnes på grunnlag av $ 2 000, totalbeløpet du har satt av til å kopiere denne traderen. Husk at du kan oppdatere CSL til enhver tid.

SL for kopierte handler

CSL ble innført for å begrense den samlede eksponeringen din mot enhver enkeltstående trader. Siden de kopierte handlene dine er beskyttet av CSL, kan vi tillate mer fleksibilitet når det gjelder handlenes stop-loss (SL).

Når du øker SL for ordinære handler, legges ekstra midler til handelen fra kontosaldoen din, for å gi de ekstra midlene nødvendig for å støtte den.

For kopierte handler trekkes ingen ekstra midler fra det samlede kopibeløpet når den kopierte traderen utvider sin SL. På denne måten kan en enkelthandel gå med tap på 200 %, til og med 300 %. Dette gir deg fleksibiliteten til å dekke opp tapene uten å bli stoppet av SL. Samtidig får kopibeløpet en tilstrekkelig saldo til å dekke ytterligere handler. Hvis den kopierte traderen overskrider din fastsatte CSL med hensyn på samlet urealisert tap, vil imidlertid hele kopirelasjonen bli lukket.

Denne forskjellen fører til flere ulikheter mellom de kopierte handlene og de opprinnelige handlene:

Vi legger ikke til midler i kopierte handler. Derfor kan prosentandelen av den tilgjengelige kopibalansen være større enn saldoen til den kopierte traderen.

Den kopierte handelens gevinst/tap beregnes i henhold til det originale beløpet som ble investert i handelen.

Sett kopiering på pause

Vi er stolte over å presentere «Sett kopiering på pause» i den nye versjonen av CopyTrader. Denne funksjon lar deg slutte å kopiere en trader uten å faktisk lukke alle de åpnede posisjonene.

«Sett kopiering på pause» kan aktiveres fra porteføljesiden på eToro ved å klikke på innstillinger-knappen og så på «Sett kopiering på pause».


Når «Sett kopiering på pause» er aktivert, vil ikke nye handeler åpnes under dette kopiforholdet. Alle eksisterende åpne handler vil imidlertid fortsatt kopiere SL/TP og lukke-handlinger fra den kopierte traderen.

Stopp kopiering

Når du ønsker helt å stoppe med å kopiere en investor, må du velge ‘stopp kopiering’ i kopieringsinnstillinger-menyen. Du vil deretter få to valg: ‘selg alle’, som vil lukke alle posisjoner, eller ‘behold alle’, som vil overføre alle kopierte posisjoner til din egen portefølje, hvor du kan administrere de helt selv.

Hvordan virker Smart Portfolios?

eToros Smart Portfolios er tematiske investeringsinstrumenter, med mål om tosifret avkastning på lang sikt. Hver Smart Portfolio samler ulike aktiva eller en gruppe av tradere og optimeres kontinuerlig av algoritmer for maskinlæring.

Generelt om Smart Portfolios:

 • Minimumsinvesteringen er så lav som $ 500.
 • Standard stop-loss for Smart Portfolios er satt til 10 %.
 • De tildelte vektene i hver Smart Portfolio kan variere over tid.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios samler ulike aktiva til en enkelt portefølje og følger en forhåndsbestemt markedsstrategi eller fokuserer på et bestemt markedssegment. eToros finanseksperter bestemmer innholdet i hver Smart Portfolio, sammen med en algoritme for maskinlæring, som er programmert for å redusere risiko og øke fortjenesten.

For eksempel grupperer BigTech Smart Portfolio store selskaper fra teknologisektoren og tilbyr et aktivum for tradere som ønsker å investere i denne næringen som en helhet.

Top Trader Smart Portfolios

Top Trader Smart Portfolios bygger på CopyTrader-verktøyet og samler vellykkede tradere i ulike porteføljer. På samme måte som med Market Smart Portfolios er traderne utvalgt av eToros investeringskomité og en sofistikert algoritme som ser etter spesifikke tradingegenskaper som er optimert for fortjeneste.

For eksempel grupperer GainersQtr Smart Portfolio investorer som har vist konsekvente resultater og sannsynligvis vil få fortjeneste i neste kvartal, i henhold til forhåndsdefinerte parametere som Smart Portfolio-algoritmen tar hensyn til. Sammensetningen av Smart Portfolios oppdateres jevnlig for å holde risikoen lav og øke mulighetene for fortjeneste.

Mer informasjon om Smart Portfolios finner du på Smart Portfolios-siden.

Vi håper denne artikkelen har gitt deg et klarere bilde av kopieringssystemene våre. Hvis du lurer på noe mer, kan du gjerne kontakte oss på @CustomerService-veggen på eToro eller lese mer på hjelpesiden vår.