eToros personvernvilkår for sosial trading

Disse retningslinjene for personvern (“Retningslinjene”) gir oversikt over hvordan eToro Group Limited, eToro (Europa) Limited, eToro UK Limited, eToro X Limited, eToro USA LLC og/eller ytterligere enheter i eToro-gruppen som har tjenester/nettsider du har registrert deg på (kollektivt “eToro”, “vi” eller “oss” eller medlemmet av eToro-gruppen som har tjenester du har registrert deg på, “eToro-enheten”) samler inn, bruker og behandler personopplysningene til brukerne og kundene sine. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom retningslinjene da de utgjør en del av eToro-enhetens relevante vilkår og betingelser, forretningsbetingelser og/eller vilkår for bruk, ut ifra situasjonen. For hensiktene til gjeldende databeskyttelseslover, er eToro-enheten “kontrolløren” av personopplysninger samlet inn gjennom www.etoro.com, andre eToro Group-nettsider, widgetter, mobilapper, eller andre plattformer (satt sammen til “siden”), og er bedriften du bør kontakte hvis du har spørsmål angående bruken av dine personopplysninger (se Kontakt oss”-delen nedenfor).

Hvordan vi samler inn dine personlige data

Når du melder deg på eller registrerer deg for en eToro-konto og/eller tjenester

Hvis du registrerer deg for en eToro-konto og/eller eToro-tjenester, samler vi inn grunnleggende opplysninger om deg, inkludert ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Du kan oppgi disse opplysningene direkte til oss, eller ved å logge inn på kontoen/tjenesten gjennom en tredjepart, inkludert, uten begrensning, Facebook eller Google (se “Tredjeparts datainnsamling” nedenfor). Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til å:

 • Opprette og vedlikeholde kontoen din;
 • La deg logge inn på eToro;
 • Kontakte deg angående kontoen din og/eller tjenestene eToro tilbyr (se “eToro-oppdateringer” nedenfor).

Når du oppgir informasjon for å bygge opp profilen din

Når du har opprettet en eToro-konto, vil vi spørre deg om å oppgi tilleggsinformasjon om deg selv for å fullføre “Profilen” din. Informasjonen vi da spør om inkluderer ditt kjønn, fødselsdato, adresse, nasjonalt forsikringsnummer, (eller et annet type identifikasjonsnummer utstedt av myndighetene), statsborgerskap og bosted, personnummer, og informasjon om erfaringen din med handel, utdannelse, inntektskilde, investeringsmål og -appetitt, yrke, arbeidsgiver og arbeidsstilling, årsinntekt, investeringsportefølje, pengesum og likvider og lignende andre detaljer/spørsmål som kan kreves i opprettelsesprosessen av en profil, som kan endres av oss en gang i blant. Vi vil også spørre deg om å oppgi en kopi av et identifikasjonsdokument, som et pass eller nasjonalt ID-kort, en regning for vann eller strøm eller lignende og lignende andre dokumenter som kan kreves av oss for at vi skal overholde våre forskriftsmessige forpliktelser. Flere detaljer om identifikasjonsprosessen finner du i eToro-enhetens relevante vilkår og betingelser, forretningsbetingelser og/eller vilkår for bruk, ut ifra situasjonen. Vi vil bruke informasjonen du oppgir på profilen din til å:

 • bekrefte identiteten din og utføre sjekker som vi er påkrevd å gjennomføre av gjeldende lover og reguleringer inkludert, uten begrensning, sjekker angående “kjenn din kunde”, anti-hvitvasking, svindel, sanksjoner, og politiske utsatte personer;
 • ta kontakt med deg angående saker relatert til kontoen din inkludert, uten begrensning, å spørre om tilleggsinformasjon og/eller dokumentasjon;
 • skreddersy produktene og tjenestene tilbudt gjennom siden til deg inkludert, uten begrensning, å evaluere riktighet og dugelighet for bruken av tjenestene og/eller produktene våre, som våre høymargins tradingtjenester og sosiale tradingfunksjoner;
 • evaluere kredittrisikoen din;
 • evaluere din risikoscore ifølge parametre bestemt av eToro;
 • evaluere om du er kvalifisert som en profesjonell kunde;
 • opprettholde administrative arkiv relatert til bedriften vår;
 • sette opp sikkerhetstiltak for å sikre kontoen din inkludert, uten begrensning, å utføre to-faktor-autentisering; og
 • å gi deg varslinger relatert til kontoen din, generelle oppdateringer, markedsoppdateringer og annet markedsmateriale inkludert, uten begrensning, tjenestene og produktene tilbudt av medlemmene av eToro Group.

Du trenger ikke å fullføre profilen din, men hvis du velger å ikke gjøre det kan det være at vi ikke klarer å gjøre alle eToros funksjoner tilgjengelige for deg.

Du kan oppdatere profilen din til enhver tid ved å gå inn på“Konto”-siden i innstillingsmenyen. Vi anbefaler at du oppdaterer profilen din jevnlig for å sikre at eToro-funksjonene tilbudt til deg passer dine aktuelle omstendigheter. Du sier deg videre enig i å oppdatere denne informasjonen etter eToros forespørsel hvis eToro vurderer informasjonen gitt som usann, ukorrekt, ufullstendig og/eller ikke overensstemmende med annen informasjon gitt av deg til enhver tid. Du anerkjenner at vi kan avhenge av slik informasjon og at du er ansvarlig for hvilke som helst skader eller tap som kan resultere fra hvilke som helst unøyaktigheter inkludert, uten begrensning, en tjeneste eller et produkt på profilen din som er upassende.

Vi kan også samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparts enheter når vi prøver å bekrefte identiteten din som en del av våre forskriftsmessige krav. Dette kan, for eksempel, inkludere identitetsbekreftelsesbyråer, kredittreferansebyråer og lignende.

Når du driver handel ved bruk av eToro (virkelige og/eller virtuelle kontoer)

Vi vil holde arkiver på alt av aktivitet på siden inkludert, uten begrensning, alt av innhold du kan legge inn, alle besøkte sider, kontodetaljene dine, inkludert, (men ikke begrenset til) tiden, verdien og valutaen til alle innbetalinger og utbetalinger, alle pengebevegelser, betalingsmetoden, enhet brukt og/eller IP-adressen din og andre nettverksidentifikatorer. Denne informasjonen vil brukes til følgende hensikter, i tillegg til de lagt fram i Når du melder deg på eller registrerer deg for en eToro-konto og/eller tjenester., “eToros sosiale tradingplattform” og Når du oppgir informasjon angående profilen din” -delene ovenfor:

 • for å samsvare med våre forskriftsmessige og rettslige plikter;
 • for å overvåke alt av innhold du legger inn;
 • for å administrere transaksjoner inkludert innbetalinger, tilbakebetalinger og betalinger;
 • for å overvåke tradingaktivitet på eToro, inkludert å oppdage uoverensstemmelser på betalinger og handler og å se opp for potensielle ulovlige aktiviteter; og
 • å bestemme om en betalingsmetode blir misbrukt.

Når du tar kontakt med oss

Hvis du kontakter oss via telefon, e-post, post eller en annen funksjon gitt av eToro, f.eks. chat, samler vi alt av informasjon du velger å gi til oss. Vi vil bruke denne informasjonen for å gjennomgå, etterforske og svare på alle kommentarer eller spørsmål du stiller. Merk at vi tar opp alle telefonsamtaler med oss.

Når en eToro-bruker inviterer deg til å bruke eToro

Brukere av eToro kan invitere kontaktene sine til å registrere seg for en konto med oss. Vi samler bare inn e-postadressene til enkeltpersoner som brukere velger å invitere til eToro, og eToro vil kun bruke dem for å sende en invitasjon til enkeltpersonen etter den eksisterende eToro-brukerens forespørsel.

Informasjon vi automatisk samler inn fra deg

Informasjonen vi automatisk samler inn kan inkludere Internettprotokoll (IP) adressen din, programvareinnstillinger, oppsamlet bruksinformasjon, geografisk plasseringsdata, operativsystem og bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke har en eToro-konto, vil vi vanligvis ikke klare å identifisere deg ut ifra denne informasjonen.

Informasjonskapsler er små filer sendt fra oss til datamaskinen din hvor de lagres og kan leses. Du kan finne mer ut om eToros bruk av informasjonskapsler i retningslinjene våre for informasjonskapsler (tilgjengelig på: www.etoro.com/nb-no/customer-service/cookies/).

Tredjeparters innsamling av data

Når du bruker eller kobler deg til eToro ved hjelp av eller gjennom en tredjeparts plattform, som Facebook eller en annen side, gir du oss tilgang og/eller muligheten til å samle inn viss informasjon fra din tredjeparts plattforms profil/konto (eller ved hjelp av informasjonskapsler som er plassert på enheten din av den tredjeparts plattformen), som tillatt av vilkårene i avtalen og personvernsinnstillingene dine hos tredjeparts plattformen. Vi vil dele slik informasjonen med denne tredjeparten for deres bruk.

Vi vil dele noe av informasjonen vi samler inn om deg ved installasjonen av mobilappen med selgere og andre tjenesteleverandører vi har samhandlet med eller jobber med, i forbindelse med driften av tjenestene vi tilbyr deg. Dette kan også deles med disse partene for analytiske formål, som kan kreve reproduksjon og framvisning av informasjonen din på en oppsamlet og anonym måte som ikke på noen måte vil kunne identifisere deg.

Hvordan vi kan dele din personlige informasjon

Vi vil avdekke personopplysningene vi oppbevarer om deg til:

 • selskap i gruppen vår og forretningspartnere;
 • eToros tjenesteleverandører, inkludert IT-vertsselskap;
 • banker, andre finansinstitusjoner og kredittreferanseselskap;
 • betalingstjenesteleverandører;
 • tredjeparts selskap i situasjonen der eToro er involvert i en bedriftstransaksjon som en faktisk eller potensiell sammenslåing, fellesforetak, konsolidering eller salg av ressurser;
 • profesjonelle rådgivere som advokater, regnskapsførere, revisorer, finansielle og andre profesjonelle;
 • regulerende myndigheter inkludert skattevesener;
 • politi, domstoler og andre relevante tribunaler.

Vi behandler dine personopplysninger ved bruk av datasentre plassert innenfor den europeiske union og datasentre plassert utenfor den europeiske union, inkludert i Israel (hvor lover har blitt anerkjent som å gi det samme nivået av databeskyttelse som i den europeiske union). Hvis du kunne tenkt deg mer informasjon om beskyttelsestiltakene satt på plass for overføringer av personopplysninger til våre gruppeselskap eller andre tredjeparter utenfor den europeiske union, under gjeldende databeskyttelseslover, ta kontakt med oss (se “Kontakt oss” nedenfor).

Automatisert analyse av dine personopplysninger

Vi vil bruke personopplysningene du oppgir til oss, eller som vi samler inn når du bruker eToro, til å skreddersy eToro-profilen din og for å tildele deg en risikoscore. eToro vil utføre denne analysen automatisk, og i fleste tilfeller uten menneskelig innblanding.

Du kan oppdatere informasjonen på profilen din til enhver tid ved å gå inn på “Konto”-siden i innstillingsmenyen. Vi anbefaler at du oppdaterer profilen din jevnlig for å sikre at eToro-funksjonene tilbudt til deg passer dine aktuelle omstendigheter.

Hvis du har spørsmål angående den automatiserte analysen av personopplysningene dine, kontakt oss (se “Kontakt oss” nedenfor).

Vårt juridiske grunnlag for å bruke dine personopplysninger

Å gå inn i og utføre en kontrakt med deg: Hvis du har en eToro-konto eller har registrert deg for siden eller tjenesten, er vårt juridiske grunnlag for å behandle personopplysningene dine at det er nødvendig for ytelsen til de relevante vilkårene og betingelsene, forretningsbetingelsene og/eller vilkårene for bruk til eToro-enheten, ut ifra situasjonen, og for å tilby deg en tjeneste. Relatert til en eToro-konto, inkluderer dette å legge til rette for tilgangen til plattformen vår, behandling av betalinger og utføre handler.

For andre forsvarlige grunnlag, inkludert juridisk forpliktelse og legitime interesser: Vi behandler personopplysningene dine hvor det er nødvendig for at eToro skal etterkomme lovmessige og forskriftsmessige forpliktelser vi er under, og også der det er nødvendig for legitime interesser vi har for driften av selskapet vårt. Dette inkluderer uten begrensning:

 • Å lære om dine interesser og preferanser for å kontakte deg med informasjon som er relevant for deg og hjelpe oss med målretting av markedsføringskommunikasjon og annonser slik at de er mer relevante for deg.
 • Ved å bruke pseudoanonymiserte detaljer for å vise deg annonser på sosiale medieplattformer, som Facebook eller via en annen tredjeparts annonsering som kan vises på nettsiden du bruker. Informasjonen delt på disse plattformene er pseudoanonymisert for å beskytte dine personlige data.
 • Analysere og kontinuerlig forbedre siden og våre tjenester og hjelpe oss å prøve testversjoner for siden internt for å utvikle nye funksjoner og forsikre effektiv kjøring av eToros tjenester.
 • Oppdage og redusere svindel og kredittrisiko.

eToros sosiale tradingplattform

eToro er en sosial tradingplattform i sanntid og integrerer et rikholdig fellesskap og sosiale egenskaper med tradingplattformen. Som en del av eToros tradingnettverk vil tradere som ønsker å delta i fellesskapet dele strategiene og resultatene sine med fellesskapet. Beløpet som handles oppgis aldri, og alle tradere må gi sin aksept for å bli med i nettverket og dele sine strategier og resultater.

Nedlasting, installering og tilgangen din til og bruk av eToro blir din aksept og anerkjennelse at følgende informasjon og innhold skal bli sett på som ikke-konfidensiell og ikke-beskyttet informasjon (utenom dine personlige data som beskrevet nedenfor), samlet kalt “Innholdet” og skal være offentlig vist på siden : ditt brukernavn og fulle navn, bildet/avataren din (hvis angitt), bosted, kjønn, nettverk, liste av brukere som følger deg, brukere som kopierer deg osv., liste over brukere du følger eller kopierer, og hvilken som helst nettverk-status/innlegg/blogger og andre typer innholdsinnstillinger som gir brukerne våre muligheten til å samhandle mellom seg inkludert, uten begrensning, innhold og informasjon du legger ut på eToro-samfunnet, kommentarer, tilbakemeldinger, innlegg, “likerklikk”, blogger og/eller all informasjon du oppgir til oss via nettsiden vår, våre mobilapper, og/eller via e-post, chat, faks, eller telefon og/eller på noen andre måter.

I tillegg, hvis du har valgt å bruke én av applikasjonene våre via sosiale nettverk (som Facebook, Twitter, G+ osv.), så vil applikasjonen få tilgang til den generelle informasjonen til kontoen din på det sosiale nettverket som inkluderer navnet ditt, bruker-ID, venneliste, og annen informasjondu har delt med “alle” på det aktuelle sosiale nettverket. Tilleggsinformasjon kan samles inn på spesielle sosiale nettverkskampanjer og skal bli spesifisert i vilkårene og betingelsene for en slik kampanje.

Du kan forandre personvernsinnstillingene dine til enhver tid, og gjøre tradingaktiviteten din privat ved å trykke her.

eToro-oppdateringer

Hvis du registrerer deg for en eToro-konto, side og/eller tjeneste, kan vi bruke personopplysningene dine for å sende deg pushvarsler i app, SMS-er eller e-post. Denne formidlingen kan være relatert til tradingaktiviteten din, kontostatus, sosiale interaksjoner på eToro, markedsvariasjon, eller kan inkludere eToro-oppdateringer og annonser. Du kan melde deg ut av disse oppdateringene til enhver tid ved å trykke på“stopp abonnement”-koblingen på bunnen av e-posten, eller ved å gå inn på “Varslinger”-fanen i “Innstillinger-menyen.

Oppbevaring av personopplysninger

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine vil variere avhengig av hensiktene de ble samlet inn for, så vel som kravene fra gjeldende lover eller forskrifter. For eksempel, hvis du inviteres til å bruke eToro av en annen bruker, vil vi lagre personopplysningene dine i en periode på seks måneder for å kunne sende deg en invitasjon på e-post.

Hvis du har en konto med eToro, vil vi lagre personopplysningene dine så lenge du beholder kontoen, og når kontoen avsluttes, så lenge gjeldende lover og forskrifter krever.

Rettighetene dine

Holder vi på personopplysninger til enkeltpersoner, kan de ha rett til å få tilgang til personopplysningene sine, eller å forespørre om at de slettes, at behandlingen av dem er begrenset eller at unøyaktig informasjon rettes på. Du kan også ha rett til å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine, eller under noen omstendigheter å få en kopi av personopplysningene i et maskinlesbart format. Slike forespørsler skal sendes inn skriftlig til www.etoro.com/nb-no/customer-service/. Enkeltpersoner har også retten til å klage på bruken av personopplysningene deres til tilsynsmyndighetene, som i Storbritannia er informasjonskommisærens kontor (www.ico.org.uk) og i Kypros er kontoret til kommisæren for beskyttelse av personopplysninger (www.dataprotection.gov.cy).

Sikkerhet og informasjonsintegritet

Vi beskytter personopplysningene dine ved å bruke datasikkerhetsteknologi og redskaper som brannmurer og datakryptering. Vi krever også at du bruker et personlig brukernavn og passord hver gang du vil ha tilgang til kontoen din på nett. Som lagt fram i eToros relevante vilkår og betingelser, forretningsbetingelser og/eller vilkår for bruk, ut ifra situasjonen, må du ikke dele passordet ditt med noen andre. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger på kontorene våre slik at bare offiserer og/eller ansatte med et genuint behov får tilgang.

Mindreårige

eToro er ikke tilgjengelig for brukere under 18 år (eller strafferettslig lavalder der brukeren oppholder seg) (en “mindreårig”). Vi samler ikke bevisst opp personopplysninger fra eller om mindreårige. Er du en mindreårig, bør du ikke laste ned eller bruke noen av tjenestene våre og heller ikke oppgi personopplysninger til oss.

Hvis vi oppdager at en mindreårig har delt informasjon med oss, vil vi slette slik informasjon. Har du noen grunn til å tro at en mindreårig har delt informasjon med oss, ta kontakt på www.etoro.com/nb-no/customer-service/.

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Retningslinjene vil bli gjennomgått fra tid til en annen for å ta hensyn til forandringer i driften eller praksisen vår og for å sørge for at de forblir passende i forhold til forandringer i loven, teknologi, og forretningsmiljøet. Personopplysninger holdt på vil bli håndtert i henhold til de sist oppdaterte retningslinjene.

Koblinger

Siden kan inneholde koblinger til andre nettsider på nettet. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene eller annen personvernpraksis knyttet til disse sidene. Du bør lese bruksvilkårene og personvernerklæringen til disse sidene. Våre bruksvilkår og og våre retningslinjer for personvern gjelder kun for informasjon samlet inn av oss i henhold til disse retningslinjene.

Kontakt oss

Skulle du ha spørsmål angående retningslinjene, kontakt oss på: privacy@etoro.com. Inkluder ditt navn og postadresse eller e-postadresse.