Retningslinjer for ansvarlig trading

Når det gjelder trading på eToro og bruk av våre funksjoner for sosial trading, oppfordrer vi alle våre brukere til ansvarlig adferd. Vår policy for ansvarlig trading oppfordrer tradere til å unngå følelsesstyrte beslutninger som kan gi unødvendige tap.

Spesielt har ferske tradere en tendens du å lytte til «magefølelsen» siden de ikke nødvendigvis har nok erfaring med finanstrading til å ta rasjonelle og velinformerte valg.

Her er noen eksempler på hvordan du merker at du lar deg styre av «magefølelsen»:

  1. Maksimal giring: For en person som er lite kjent med valutamarkedet kan det synes som en god idé å begynne å handle med høyest mulig giring for å maksimere fortjenesten, mens det faktisk utsetter posisjonen for høyest mulig risiko.
  2. Diversifisering av portefølje: Det er viktig å diversifisere porteføljen din for å redusere risikoen. Noen tradere holder seg til én aktivaklasse eller fokuserer på valutapar knyttet til samme aktivum (f.eks. USD/GBP og USD/JPY), som eksponerer dem for mer risiko.
  3. Ignorere risikovurdering: Når de kopierer andre tradere, ser noen kopitradere bare på den nyeste avkastningen og ignorerer risikovurderingen. Jo høyere risikovurderingen er, desto mer sannsynlig er det at handelen vil slå feil.

Policy for ansvarlig trading

Siden vi lanserte policyen vår for ansvarlig trading, har vi merket en betydelig forbedring i resultatene av trading på nett, og traderne holder seg aktive lenger.

eToro anbefaler følgende for å hjelpe traderne å unngå forhastede handler på nett:

  1. Maksimal giring 1:50 for alle handler
  2. Du bør ikke plassere mer enn 20 % av egenkapitalen på én handel
  3. Du bør ikke sette av mer enn 40 % av totalsaldoen din til å kopiere én trader

Nøklene til smart investering er lav giring og diversifisering av porteføljen, noe som bekreftes av porteføljene til de beste traderne på eToros sosiale investeringsplattform.

Her er noen tips for hvordan du kan bli en mer ansvarlig trader:

  1. Invester bare i det du vet noe om: Ikke følg tilfeldige tips eller magefølelser. Hvis du vil investere i et bestemt aktivum, så gjør deg kjent med dettes historikk og tendenser.
  2. Se på risikovurderingen din: Risikovurderingen din er en veldig god måte å se om du er en ansvarlig trader. Du anbefales å holde risikovurderingen på 3 eller lavere på eToro.
  3. Juster porteføljen: Diversifiser porteføljen på tvers av mange aktivaklasser. Hvis du ikke ønsker å følge med på porteføljen din så hyppig, bør du velge instrumenter som krever mindre oppfølging, som CopyPortfolios™ eller CopyTrader™-systemet.
  4. Kopier andre ansvarlige tradere: Når du kopierer en annen trader, se på hans/hennes risikovurdering, historikk og porteføljediversifisering.