Risikobeskrivelse

Denne beskrivelsen gir deg informasjon om risikoene forbundet med investeringsprodukter, som du kan investere i gjennom tjenesten som leveres av foretak i eToro Group. eToro leverer et stort utvalg av investeringstjenester gjennom de regulerte foretakene eToro (Europe) Limited, autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), og eToro (UK) Limited, autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) and eToro AUS Capital Limited. autorisert av Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

eToro tilbyr mange investeringsprodukter, som aksjer, børshandlede fond (ETF-er) og kryptovalutaer, der du eier det underliggende aktivumet. I tillegg tilbyr eToro differansekontrakter (CFD-er) som tilbyr eksponering mot valutaer, råvarer og indekser.

Alle transaksjoner knyttet til aksjer, ETF-er eller kryptovalutaer der eToro tilbyr giring (som for øyeblikket ikke er tilgjengelig for kryptovalutaer) eller tillater short-transaksjoner og/eller enkelte Copy Trading-transaksjoner (inkludert Smart Portfolios) skal regnes som CFD-transaksjoner.

eToro tilbyr også investorer muligheten til å kjøpe underliggende kryptovalutaer, aksjer eller ETF-er (dvs. KJØP-transaksjoner av nevnte aktiva ved belåning 1), inneha slike aktiva og til slutt selge slike aktiva. Alle transaksjoner relatert til kryptovalutaer er underlagt vedlegget om handel med kryptovalutaer («Vedlegg om handel med kryptovalutaer»).

Siden kryptovalutamarkedene er desentraliserte og ikke-regulerte, er kryptovalutatjenestene våre slik de er definert i Cryptocurrency Trading uregulerte tjenester som ikke er underlagt noen spesifikke europeiske regelverk (inkludert MIFID). Derfor: Når kunder av eToro (Europe) Ltd. benytter kryptovalutatjenester og tradingtjenester for kryptovaluta-CFD-er, kan de ikke påberope seg beskyttelsen som tilbys kunder som mottar regulerte investeringstjenester, for eksempel tilgang til Investor Compensation Fund for kunder av kypriotiske investeringsfirmaer og finansombudsmannen for tvister. Kunder av eToro (Europe) Ltd. vil fortsette å dra nytte av reglene for best mulig utførelse og kundepenger og oppbevaring av kundemidler. Kunder av eToro (UK) Ltd. som bruker kun investeringstjenester for kryptovalutaer (og ikke handler i kryptovaluta-CFD-er) vil ikke kunne påberope seg beskyttelsen som tilbys kunder som mottar regulerte investeringstjenester, for eksempel tilgangen til Financial Services Compensation Scheme (FSCS) og finansombudsmannen for tvister. Vi vil forsøke å gi deg mulighet til å dra nytte av regler som gjelder best mulig utførelse og oppbevaring av kundens eiendeler.

Alle disse produktene medfører høy risiko, og vil være uegnet for mange investorer. Denne beskrivelsen gir deg informasjon om risikoen forbundet med disse produktene, men kan ikke forklare alle risikoer eller hvordan slike risikoer relaterer seg til din personlige situasjon. Hvis du er i tvil, bør du søke profesjonelle råd. Det er viktig at du fullt ut forstår risikoen før du begynner å handle hos eToro, at du har tilstrekkelige midler til å tåle slik risiko, og at du følger nøye med på posisjonene dine. Trading innebærer risiko for kapitalen din. Du bør ikke investere penger du ikke har råd til å tape, men du kan imidlertid ikke tape mer enn innskuddet på kontoen din.

UANSETT EVENTUELLE MOTSIGELSER I VILKÅRENE OG/ELLER DENNE GENERELLE OPPLYSNINGEN OM RISIKO, SKAL BRUKERE SOM ER BOSATT I FRANKRIKE HA RETT TIL SEPARAT BESKYTTELSE. FØLGELIG OG UAVHENGIG AV MARKEDETS VOLATILITET, SKAL MAKSIMALT TAP MED HENSYN TIL HVER ENKELT TRANSAKSJON VÆRE DET SAMLEDE BELØPET SOM ER INVESTERT I DEN GITTE TRANSAKSJONEN, SOM OPPDATERT AV BRUKEREN VED BEHOV.

CFD-er

Forkortelsen CFD står for “Contract For Difference” (differansekontrakt), og betyr at du ikke kjøper underliggende aktiva, men en kontrakt om å utveksle forskjellen i verdien på pris på åpnings- og lukkingstidspunktet. Når du handler i CFD-er, handler du som regel i marginer. Det betyr at du bare må sette inn en liten andel av posisjonens totale verdi. Dette kalles «giring», og selv små markedsbevegelser kan få stor innvirkning (positiv eller negativ) på tradingkontoen din.

Hvis markedet ikke går i din favør, kan du få et tap som er større enn innskuddsbeløpet ditt på en bestemt posisjon. Du er ansvarlig for alle tap opp til saldo på kontoen din.

Før du bestemmer deg for å handle på marginer, bør du tenke nøye gjennom investeringsmål, erfaringsnivå og risikoviljen din. CFD-ene våre er ikke oppført på noen type børs. CFD-er innebærer større risiko enn investering i børsnoterte produkter, siden markedslikviditeten ikke kan garanteres og det kan bli vanskeligere å likvidere en eksisterende posisjon. Priser og andre vilkår fastsettes av oss i henhold til vår forpliktelse til å levere den beste utførelsen, slik den er beskrevet i retningslinjene for handelsutførelse, samt å handle ansvarlig og i henhold til gjeldende vilkår og betingelser. Egenskapene til CFD-ene våre kan avvike betraktelig fra det underliggende markedet eller instrumentet. Komplett informasjon om alle CFD-ene våre finnes på våre nettsider. Når det gjelder selskapshendelser, har vi ikke noe mål om å tjene på kundene våre i forbindelse med utfallet av hendelser som rettighetsspørsmål, overtakelser, fusjoner, aksjefordelinger, sammenslåinger og åpne bud. Vi har som mål å gjenspeile den behandlingen vi selv får, eller ville fått dersom vi hadde sikret eksponeringen i det underliggende markedet. Men når alt kommer til alt, handler du ikke i det underliggende markedet, og derfor kan resultatene knyttet til CFD-ene våre være dårligere enn dersom du hadde eid det underliggende instrumentet.

CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 74% av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

CFD-er ikke egnet for langsiktige investeringer. Hvis du holder en CFD åpen over lengre tid, øker de tilknyttede kostnadene og gebyrene, og det kan være bedre å kjøpe underliggende aktiva i stedet. Brå markedsbevegelser, “gapping”, kan oppstå og skape dramatiske endringer i prisen til underliggende aktiva. Gapping kan oppstå når det underliggende markedet er stengt, slik at prisen på det underliggende markedet kan åpne på et svært annerledes nivå og til en pris som er mindre fordelaktig for deg.

Når du har åpne posisjoner, må du til enhver tid forsikre deg om at kontoen din oppfyller marginkravene våre, som kan endres fra tid til annen. Hvis prisen vår beveger seg imot deg eller hvis marginkravene våre er endret, kan du bli nødt til å gjøre større nye innskudd for å oppfylle marginkravene våre, på kort varsel, for å holde posisjonene åpne. Hvis du ikke gjør dette, har vi rett til å stenge en, flere eller alle posisjonene dine, og du vil selv være ansvarlig for eventuelle tap du pådrar deg som følge av dette.

Egnethet

Før vi åpner en konto for deg, er vi pålagt å vurdere hvorvidt produktet/produktene og/eller tjenestene du har valgt egner seg for deg, og å advare deg dersom opplysningene du har gitt oss tyder på at enkelte produkter eller tjenester ikke egner seg for deg. Hvis du bestemmer deg for å fortsette og åpne en konto hos oss, bekrefter du at du kjenner til og forstår risikoen.

Overvåkning av posisjoner

Du bør også forsikre deg om at du er i stand til å følge med på posisjonene på kontoen din til enhver tid, siden du er ene og alene ansvarlig for dette. Vi er ikke ansvarlige for å følge med på posisjonene på kontoen din.

Utførelse

Selv om eToros tradingplattform er automatiert og vi gir deg den best mulige utførelsen, kan det hende at markedsprisen endrer seg mellom ordreplassering og utførelsestidspunktet. Derfor kan vi ikke garantere at den angitte prisen vil være den samme som prisen på utførelsestidspunktet. Prisen du mottar, kan være i din favør eller disfavør.

For å begrense tap anbefaler vi deg å velge ‘stop loss’-grenser. Disse angitte grensene stenger posisjonen din automatisk idet den når prisgrensen du har valgt. I enkelte omstendigheter fungerer ‘stop loss’-grenser imidlertid ikke hundre prosent – for eksempel ved raske prisendringer eller lukking av markeder.

I tillegg finnes det risiko knyttet til bruk av nettbaserte verktøy for handel og tradingsystemer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, svikt i program- og maskinvare og internettforbindelse.

Copy Trading

eToro tilbyr sosiale tradingfunksjoner. Når du velger å kopiere en eller flere bestemte tradere og/eller følge bestemte strategier, må du vurdere din økonomiske totalsituasjon, inkludert dine økonomiske forpliktelser. Du forstår at sosiale tradingfunksjoner er svært spekulative og at du kan pådra deg betydelige tap, som overgår beløpet som brukes til å kopiere en trader eller tradere. Risikoen som er knyttet til sosiale tradingfunksjoner inkluderer, men er ikke begrenset til, automatisk utførelse der åpning og lukking av handler skjer på kontoen din uten manuelle inngrep.

Du kan lese mer om Copy Trading-risikoene her.

Kryptovalutaer

 • Tradingrisiko
  • Siden kryptovalutamarkedene er desentraliserte og ikke-regulerte, er kryptovalutatjenestene vi tilbyr uregulerte tjenester som ikke er underlagt noen spesifikke europeiske regelverk (inkludert MIFID). Dette betyr at det ikke finnes en sentralbank som kan ta grep for å beskytte kryptovalutaenes verdi i krisetider eller utstede mer penger. Derfor: Når kunder av eToro (Europe) Ltd. benytter kryptovalutatjenester og tradingtjenester for kryptovaluta-CFD-er, kan de ikke påberope seg beskyttelsen som tilbys kunder som mottar regulerte investeringstjenester, for eksempel tilgang til Investor Compensation Fund for kunder av kypriotiske investeringsfirmaer og finansombudsmannen for tvister. Kunder av eToro (Europe) Ltd. vil fortsette å dra nytte av reglene for best mulig utførelse og oppbevaring av kundens penger og midler.

Kunder av eToro (UK) Ltd. som bruker kun investeringstjenester for kryptovalutaer (og ikke handler i kryptovaluta-CFD-er) vil ikke kunne påberope seg beskyttelsen som tilbys kunder som mottar regulerte investeringstjenester, for eksempel tilgangen til Financial Services Compensation Scheme (FSCS) og finansombudsmannen for tvister. Vi vil forsøke å gi deg mulighet til å dra nytte av regler som gjelder best mulig utførelse og oppbevaring av kundens eiendeler.

 • MARKEDENE FOR KRYPTOVALUTAER AVGJØRES KUN AV TILBUD OG ETTERSPØRSEL. Kryptovalutamarkedet er en dynamisk arena, og deres respektive kurser er ofte svært uforutsigbare og volatile. Kursene på kryptovaluta er vanligvis ikke transparente. De er høyst spekulative og sterkt utsatt for markedsmanipulasjon. I verste fall kan produktet bli verdiløst.
 • Det er viktig å skille mellom indikative kurser, som vises i diagrammer, og salgskursen som vises på tradingplattformen vår. Indikative kurser gir bare en pekepinn på hvor markedet befinner seg. Fordi kryptovalutamarkeder er desentraliserte og mangler en felles børs der alle transaksjoner gjennomføres, kan markedsaktørene sette litt ulike kurser. Derfor vil alle kurser i diagrammer som publiseres av oss eller tredjeparter bare vise “indikative” kurser og ikke nødvendigvis de faktiske salgskursene for gjennomføring av handler.
 • Trading i kryptovalutaer er tilbøyelig til å bli misbrukt i forbindelse med ulovlige aktiviteter på grunn av anonyme transaksjoner og investorene kan bli negativt påvirket dersom rettshåndhevende organer undersøker påståtte ulovlige aktiviteter.
 • DERFOR SKAL KRYPTOVALUTAER ANSES FOR Å VELDIG HØY RISIKO, OG DU BØR ALDRI INVESTERE MIDLER SOM DU IKKE HAR RÅD TIL Å TAPE. Av disse grunnene egner kryptovalutaer seg ikke for alle. Du bør ikke handle i disse produktene med mindre du har den nødvendige kunnskapen og ekspertisen, du forstår disse produktenes egenskaper og din eksponering mot risiko. Du bør også forsikre deg om at produktet egner seg for deg i lys av din situasjon og økonomiske stilling. I tillegg kan bruken av våre tjenester aldri betraktes som en trygg investering, men heller en investering med høy risiko for iboende tap. I tillegg vil vår egen spread legges til nettkursene, det betyr at trading på nettstedene våre har enda større volatilitet.
 • Risikoen for tap knyttet til handel i kryptovalutaer kan være betydelig. Du bør derfor nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør være oppmerksom på at du kan tape alle midlene på kontoen din. Hvis markedet utvikler seg negativt i forhold til din posisjon, kan du bli bedt om å sette inn en betydelig mengde tilleggsmargin, med kort varsel, for å opprettholde posisjonen din. Hvis du ikke setter inn de nødvendige midlene innen den fristen vi krever, kan posisjonen bli likvidert med tap, og du vil være ansvarlig for eventuelle resulterende underskudd på kontoen din.
 • eToro tillater nå handel med kryptokurver over helgen, og det forbeholder seg retten til ikke å gjøre det. Skulle eToro ønske det, kan handel med kryptovalutaer begrenses til mandag til fredag. Gitt at andre handelsplattformer for kryptovalutaer kan utføre handler over helgen, kan det være en betydelig forskjell mellom fredagens sluttkurs og søndagens åpningskurs. Alle slike faktorer kan føre til at du enten ikke fullfører en ordre på en bestemt handelsdag eller fullfører en ordre til en vesentlig mindre gunstig kurs.
 • Ved visse markedsforhold kan det være vanskelig eller umulig å likvidere en posisjon. Det kan for eksempel være dersom markedet når en dagsgrense for kurssvingninger («limit-bevegelse») og det er utilstrekkelig likviditet i markedet.
 • Enkelte kryptoaktiva kan ha ytterligere eller spesifikke risikoer.
 • Nyutstedte kryptovalutaer kan ha ytterligere risikoer du må ta hensyn til. Begrenset likviditet eller problemer med å handle aktiva etter at du har kjøpt dem. Dette betyr at prisene kan være volatile, gå opp og ned raskt, og likviditeten kan være begrenset, alt avhengig av tilbud og etterspørsel. eToro har ikke kontroll over disse eksterne faktorene.
 • Risiko ved blockchain. Siden blockchain er et uavhengig offentlig bruker-til-bruker-nettverk og ikke kontrolleres på noen måte eller vis av eToro, skal eToro ikke være ansvarlig for feil og/eller mangler og/eller svikt og/eller brudd som kan forekomme i blockchain eller i andre nettverk der kryptovalutaer utstedes og / eller handles. Du er bundet av og underlagt eventuelle endringer og/eller oppdateringer i blockchain-systemet og underlagt gjeldende lov som kan gjelde for blockchain. Vi gir ingen løfter eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, lovbestemt eller ellers, angående blockchain-funksjonaliteten eller for brudd på sikkerhet i blockchain.
 • Drift av kryptovalutaprotokoller. eToro verken eier eller kontrollerer de underliggende programvareprotokollene som styrer driften av kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel på plattformen vår. Generelt sett har de underliggende protokollene åpen kildekode. Det vil si at alle kan bruke, kopiere, endre og distribuere dem. eToro er ikke ansvarlig for drift av de underliggende protokollene, og eToro gir ingen garantier for funksjonaliteten, sikkerheten eller tilgjengeligheten til disse. Det kan gjøres plutselige endringer (“forks”) i driftsreglene for de underliggende protokollene, og slike forks kan medføre betydelige endringer i verdien, funksjonen og/eller til og med navnet på kryptovalutaen eToro holder på dine vegne. Ved en eventuell fork kan eToro midlertidig suspendere eToro-driften (med eller uten å varsle deg på forhånd), og eToro kan (a) konfigurere eller rekonfigurere sine systemer eller (b) beslutte å ikke støtte (eller slutte å støtte) protokollen som ble «forket». eToro kan, uten forpliktelse, justere kontoen din etter en fork, avhengig av de aktuelle omstendighetene til de kryptovalutaer du eier.
 • Tredjepartsrisiko. Vi kan velge ordrer og/eller holde penger og kryptovalutaer via tredjeparter. Slike tredjeparter er ikke banker som holder penger/virtuell valuta som innskudd. Hvis en slik tredjepart mister penger, mislykkes eller går konkurs, er det ingen spesiell juridisk beskyttelse som dekker deg for tap som oppstår i forbindelse med eventuelle midler du har hatt hos en tredjepart, selv når en slik part er registrert hos en nasjonal myndighet. Avhengig av strukturen og sikkerheten til den digitale lommeboken, kan noen være sårbare for hacking, noe som resulterer i tyveri av virtuell valuta eller tap av kundefordeler. eToro er ikke ansvarlig i tilfelle tap forårsaket av tredjeparter.
 • Fjerning og/eller ikke-støttede kryptovalutaer: Hvis noen av kryptovalutaene i ordren din på noe tidspunkt fjernes og/eller vi ikke lenger støtter handel i slike kryptovalutaer (uansett grunn), vil den gjeldende ordren lukkes umiddelbart. Hvis eToro varsles om at en kryptovaluta du har på kontoen din antakelig vil fjernes og/eller kanselleres fra noen av børsene (eller alle), og eToro mener at de ikke lenger kan tilby slike kryptovalutaer, skal eToro forsøke å selge kryptovalutaene på dine vegne på det tidspunktet, til den prisen og på den måten eToro avgjør.

Automatisert trading og internettrisikoer

Når du handler på nettstedet og/eller appene våre, kan det oppstå systemfeil. Du må være klar over risikoene som kan være knyttet til systemfeil, som kan innebære at ordren din kan bli forsinket eller mislykkes.

Du erkjenner at det er risiko forbundet med å benytte et internett-basert handelssystem, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på maskinvare, programvare og internetttilkobling, risikoen for skadelig programvareinnføring, risikoen for at tredjeparter kan få uautorisert tilgang til informasjon og/eller eiendeler (inkludert kryptovalutaer) som lagres på dine vegne, cyber-angrep, nettverksfeil for kryptovalutaer (for eksempel blockchain), datavirus, kommunikasjonsfeil, forstyrrelser, feil, forvrengninger eller forsinkelser du kan oppleve når du handler via tjenestene, uansett hvordan det er forårsaket, spyware, scareware, trojanske hester, ormer eller annen malware som kan påvirke datamaskinen eller annet utstyr, eller phishing, spoofing eller annet angrep. Du bør også være oppmerksom på at SMS- og e-posttjenester er sårbare for spoofing og phishing-angrep, og du bør være forsiktig når du leser meldinger som hevder å ha eToro som avsender.

Gebyrer og kostnader

Gebyrene våre oppgis på nettstedet vårt etoro.com under avsnittet «Gebyrer». Vær oppmerksom på alle kostnader og gebyrer som angår deg, siden disse vil påvirke gevinsten din.

Informasjon

Alle meninger, nyheter, research, analyser, priser eller annen informasjon som legges ut på dette nettstedet, er å anse som generelle kommentarer til markedet. De utgjør ikke investeringsråd, og eToro skal ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes investeringer basert på anbefalinger, prognoser eller annen angitt informasjon.

Tidligere resultater

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringenes verdi kan gå både ned og opp.

Valutarisiko

Kontoen din hos eToro benytter USD. Hvis du benytter en annen valuta når du gjør innskudd, må du være oppmerksom på valutakursendringer. Les også eToros bloggartikkel om hvilken effekt valutasvingninger har på gevinst og tap.

Risiko med SPAC

Å investere i SPAC innebærer annen risiko enn å investere i mange andre aksjer på eToro. I motsetning til andre børsnoterte selskaper er SPAC skallselskaper når de børsnoteres, og derfor har de ikke underliggende virksomhet. Det betyr at du er avhengig av forvalterne for hvert SPAC for å realisere investeringen din. Det er ingen garanti for at SPAC forvaltes av enkeltpersoner og firmaer som er kompetente eller kvalifiserte til å gjøre det. Du bør lese prospektet for SPAC og eventuelle rapporter eller andre nøkkelinformasjonsdokumenter som er registrert eller publisert for å forstå vilkårene for investeringer og de økonomiske interessene og motivene til et SPAC som du investerer i. Dessuten vil SPAC som ikke gjennomfører oppkjøp innen en bestemt tidsperiode, likvideres. Derfor er det en risiko for at du ikke kan få tilbake deler av eller alle pengene du har investert direkte i SPAC. Det er også sannsynlig at likvidering av SPAC vil gjøre at alle aksjer i et gitt SPAC blir verdiløse. Hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke risikoen ved å investere i SPAC, kan du klikke her.

 

Risiko knyttet til Utvidede Handelstider

Det er generelt et lavere handelsvolum i markedet når man er utenfor åpningstidene til børsene. Det er da større risiko for mer volatile prisbevegelser og at de kan være mindre representative for den bredere markedsstemningen. Investorer kan oppleve:

 • Lavere likviditet: Det er vanligvis færre kjøpere og selgere i markedet, noe som kan resultere i mindre handelsvolum og større spreads. Dette kan gjøre det vanskeligere å utføre handler til ønsket pris.
 • Høyere volatilitet: Lavere likviditet kan også føre til større prisvolatilitet, med potensielt raske og betydelige prisbevegelser.
 • Økt konkurranse: Handler du i utvidet handelstid kan du også konkurrere mot profesjonelle investorer og institusjonelle investorer som har tilgang til flere ressurser og følgelig har mer informasjon om markedet.
 • Risiko for endringer i kurser: Prisene på verdipapirer som handles i utvidede handelstider gjenspeiler kanskje ikke prisene verken ved slutten av ordinære åpningstider eller ved åpningen neste morgen. Som et resultat kan du få en dårligere pris når du deltar i utvidede åpningstider enn du ville gjort i vanlig åpningstid.
 • Risiko for nyhetskunngjøringer: Normalt kommer selskaper og institusoner med nyhetskunngjøringer som kan påvirke prisen på deres verdipapirer etter vanlig åpningstid. På samme måte kunngjøres viktig finansiell informasjon ofte utenfor ordinær åpningstid. Ved handel i utvidede handelstider kan disse kunngjøringene forekomme og kombinert med lavere likviditet og høyere volatilitet, kan de forårsake en overdreven og uholdbar effekt på prisen på et verdipapir.
 • Risiko for større spreads: Spreaden refererer til forskjellen mellom prisen du kan kjøpe et verdipapir og prisen du kan selge det for. Lavere likviditet og høyere volatilitet i handel med utvidede handelstider kan føre til bredere spreads enn normalt for et bestemt verdipapir.