Stocks-03690.HK-Meituan Class B

03690.HK Meituan Class B

134.10 3.40 (2.60%)
Priser fra Xignite, i HKD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Meituan Class Bs inntekter decreased per 7.84% og utgjorde 66.09B. Nettoinntekt decreased per 185.47% til -1.19B. Netto aktiva increased per 2.36% til 144.62B og EPS decreased fra 0.23 til N/A.
03690.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.02%
Netto fortjenestemargin
-43.42%
Driftsmargin
-4.21%
Avkastning
-33.93%