Stocks-2333.HK-Great Wall Motor

2333.HK Great Wall Motor

8.38 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Great Wall Motors inntekter increased per 24.63% og utgjorde 191.62B. Nettoinntekt decreased per 19.29% til 7.75B. Netto aktiva decreased per 2.59% til 75.24B og EPS decreased fra 1.06 til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning