Stocks-3888.HK-Kingsoft Corp Ltd

3888.HK Kingsoft Corp Ltd

20.32 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Kingsoft Corp Ltds inntekter increased per 15.65% og utgjorde 8.88B. Nettoinntekt decreased per 640.84% til -6.21B. Netto aktiva decreased per NaN til 27.12B og EPS decreased fra N/A til -5.18.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning