Stocks-ABBN.ZU-ABB LTD

ABBN.ZU ABB LTD

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: ABB LTDs inntekter increased per 3.01% og utgjorde 28.97B. Nettoinntekt increased per 37.30% til 3.46B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 1.24 til N/A.
ABBN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.67%
Netto fortjenestemargin
8.26%
Driftsmargin
13.90%
Avkastning
10.81%