Stocks-ABG-Asbury Automotive Group Inc

ABG Asbury Automotive Group Inc

234.19 13.61 (6.17%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Asbury Automotive Group Incs inntekter increased per 56.88% og utgjorde 15.43B. Nettoinntekt increased per 87.32% til 997.30M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 26.49 til 44.61.
ABGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
19.14%
Netto fortjenestemargin
4.09%
Driftsmargin
7.94%
Avkastning
11.91%