Stocks-ABNB-Airbnb Inc

ABNB Airbnb Inc

144.53 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Airbnb Incs inntekter increased per 40.18% og utgjorde 8.40B. Nettoinntekt increased per 637.73% til 1.89B. Netto aktiva increased per 16.42% til 5.56B og EPS increased fra -0.57 til 2.79.
ABNBs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
73.14%
Netto fortjenestemargin
-33.27%
Driftsmargin
23.72%
Avkastning
-23.47%