Stocks-ABT-Abbott Laboratories

ABT Abbott Laboratories

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Abbott Laboratoriess inntekter decreased per 8.12% og utgjorde 40.11B. Nettoinntekt decreased per 17.45% til 5.72B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 3.93 til 3.27.
ABTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
57.17%
Netto fortjenestemargin
14.16%
Driftsmargin
16.03%
Avkastning
10.59%