Stocks-AC.PA-Accor S.A.

AC.PA Accor S.A.

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Accor S.A.s inntekter increased per 91.65% og utgjorde 4.22B. Nettoinntekt increased per 4,387.50% til 359.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
AC.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
45.17%
Netto fortjenestemargin
-31.02%
Driftsmargin
13.59%
Avkastning
-6.32%