Stocks-ACN-Accenture PLC

ACN Accenture PLC

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/8/2023: Accenture PLCs inntekter increased per 4.09% og utgjorde 64.11B. Nettoinntekt increased per 0.21% til 7.00B. Netto aktiva increased per 16.32% til 26.46B og EPS increased fra 10.71 til 10.77.
ACNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
32.48%
Netto fortjenestemargin
11.23%
Driftsmargin
15.44%
Avkastning
27.57%