Stocks-AES-AES Corp

AES AES Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: AES Corps inntekter increased per 13.25% og utgjorde 12.62B. Nettoinntekt increased per 47.12% til -505.00M. Netto aktiva increased per 0.02% til 5.83B og EPS decreased fra -0.62 til -0.82.
AESs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.15%
Netto fortjenestemargin
-1.16%
Driftsmargin
18.20%
Avkastning
-0.62%